Lys

1. Hvor bør jeg sette Air Wick®-lyset?

Vi anbefaler at du setter lyset på et jevnt underlag i et rom med god ventilasjon. Hold lyset borte fra barn, og ikke gå fra lyset når det er tent. Se bruksanvisningen på pakningen. For å unngå brann eller skade MÅ PRODUKTET HOLDES FRITT FOR FREMMEDLEGEMER (f.eks. FYRSTIKKER). Ikke la et lys brenne uten tilsyn, i nærheten av noe som kan ta fyr, eller i mer enn 4 timer. Plasser lyset stående på et flatt, varmebestandig, ikke-elektrisk underlag uten trekk. Mer informasjon finnes nedenfor under spørsmål og svar om sikkerhetskrav.

2. Hvordan kan jeg fjerne restvoks fra glassbeholderen? Kan beholderen brukes på nytt?

Dette produktet er ikke beregnet på at voksen skal fjernes fullstendig. Vi anbefaler at du ikke forsøker å fjerne voksen fra beholderen.

3. Kan jeg bruke beholderen på nytt etter at voksen er utbrent? Kan jeg sette i egne lys?

Nei

4. Må veken klippes for hver gang?

Vi anbefaler at veken klippes slik at den er 1 cm for å unngå røyk.

5. Produserer dette lyset mye sot som legger seg på møbler og vegger?

Nei

6. Hvor lenge vil duften vare?

Vi kan ikke anslå hvor lenge duften vil vare på grunn av mange ukjente faktorer (romstørrelse, ventilasjon, osv.)

7. Hvordan bruker jeg lys?

Hold øye med tente lys.

Må ikke plasseres i nærheten av brennbare ting.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Hold rusk og rask vekk fra smeltet voks.

La IKKE flammen være i kontakt med glasset.

SLUKK lyset når det er igjen 12,7 mm hard voks

for å unngå at det brekker.

Veken inneholder ikke bly.

8. Hvordan er sikkerhetskravene?

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

ADVARSEL: For å unngå brann eller skade MÅ PRODUKTET HOLDES FRITT FOR FREMMEDLEGEMER (f.eks. FYRSTIKKER). Ikke la et lys brenne uten tilsyn, i nærheten av noe som kan ta fyr, eller i mer enn 4 timer. Plasseres stående på et flatt, varmebestandig, ikke-elektrisk underlag uten trekk. Klipp veken slik at den er 1 cm. IKKE flytt eller vipp mens lyset brenner eller før den flytende voksen har herdet. Glasset er varmt under og etter bruk. Slukk lyset når det er under 1 cm produkt igjen. Slukk lyset ved å blåse forsiktig. La det alltid være minst 20 cm mellom brennende lys.

IKKE bruk hvis glasset er ødelagt. MÅ IKKE gjenbrukes. Kastes etter bruk. IKKE tilsett eteriske oljer.