Freshmatic

1. Hva inngår i Air Wick® Freshmatic®-startsett?

Det finnes to forskjellige startsett: Det første omfatter Air Wick® Freshmatic® Ultra-produktet, en aerosolrefill og to AA/LR6-batterier pluss bruksanvisning. Det andre omfatter et Air Wick® Freshmatic® Ultra-produkt og bare to AA/LR6-batterier.

2. Hva er forskjellen mellom de dekorative og hvite produktene?

Begge produktene gir samme duftytelse med Air Wick® Freshmatic® refill. De forskjellige dekorative utførelsene gir deg en mulighet for å velge riktig produkt for hjemmet ditt.

3. Hva er fordelen med Air Wick® Freshmatic® Ultra automatisk spray fremfor andre luftfriskere?

Air Wick® Freshmatic® Max gir automatisk fra seg regelmessige og kontinuerlige støt av duft gjennom hele dagen, slik at du kan være sikker på at hjemmet ditt alltid dufter godt. Og siden hvert støt er en kontrollert dose, får du det samme duftnivået hele tiden.

4. Det finnes en rød armmekanisme som gjør at jeg ikke får satt inn duftrefillen. Hva skal jeg gjøre?

For å flytte den røde armmekanismen og sette inn refillen må du SLÅ AV SYSTEMET og deretter løfte den røde armen helt opp ved å vri den med klokken. Nå kan du sette inn duftrefillen og slå på systemet.

5. Hva er riktig måte å sette inn refillen på?

Hold produktet vendt bort fra ansiktet hele tiden, og slå det av før du forsøker å sette inn refillen. For å åpne produktet trykker du ned knappen på oversiden og trekker frontdekselet frem. Sett inn refillboksen. Dysen skal vende mot fronten av produktet. Når produktet er lukket, skal du se den svarte dyseåpningen gjennom hullet der sprayen kommer ut gjennom produktet. Lukk produktet, vend det bort fra ansiktet og velg deretter ønsket duftnivå. Den første sprayen kommer etter en 15 sekunders forsinkelse.

6. Kan duftnivået justeres?

Air Wick® Freshmatic®-produkter har tre innstillinger for tidsintervaller som gjør at du har kontroll over duftnivået. Ved å stille inn produktet på innstillingen med tre blomster kan du gå fra en diskré til en stadig mer intens duftopplevelse.

7. Hva betyr blomstene over bryteren?

Blomstene markerer posisjonene for bryterinnstillingen. Jo større og flere blomster, desto mer intens duftopplevelse.

  • Stor blomst: Intens opplevelse for maksimal glede.
  • Middels blomst: Middels intensitet.
  • Liten blomst: Diskre opplevelse for delikat duft.
  • Prikk: Av

8. Hvor bør jeg sette produktet?

Air Wick® Freshmatic®-produktene kan henges på veggen. Alternativt kan de simpelthen plasseres på en hylle eller et skap. De bør alltid plasseres minst 10 cm over gulvet. Les bruksanvisningen før bruk.

9. Hvordan slår jeg av produktet?

Venstre bryterposisjon er av. Hvis systemet ikke skal brukes på en stund, anbefaler vi at du tar ut refillen og/eller batteriene.

10. Hvordan vet jeg at batteriene er tomme?

Produktet slutter å spraye. Batteriet varer vanligvis tre refiller. Hvis du tror at batteriene er tomme, kan du slå systemet av og på igjen. Hvis systemet ikke sprayer etter 15 sekunder, bytter du batterier.

11. Hvilke batterier er best å bruke i produktet?

Når det er nødvendig, bytter du batteriene med nye, alkaliske batterier av god kvalitet. Vi anbefaler ikke at du bruker sinkkarbonbatterier eller oppladbare batterier siden disse ofte ikke har nok kraft til å drive systemet over lengre perioder.

12. Omtrent hvor lenge vil Air Wick® Freshmatic® aerosolboksen vare?

  • Øvre innstilling (stor blomst): Opp til 20 dager
  • Andre innstilling ned (middels blomst): Opp til 50 dager
  • Tredje innstilling ned (liten blomst): Opp til 60 dager
  • Nedre innstilling er av.

13. Hvor mange sprayer med duft er det i en refill?

Der er mer enn 2400 sprayer med duft i en refill på 180 ml.

14. Det blinker et rødt lys på produktet. Hva gjør jeg?

Hvis det blinker et rødt lys på produktet mens det er i bruk, ringer du kundeservice på +47 671 159 30, så vil noen hjelpe deg med å finne ut av problemet.

15. Hvorfor sprayer ikke min Freshmatic®?

Påse at produktet er slått av. Kontroller deretter at dysen vender i riktig retning. Når produktet er lukket, skal du se den svarte dysespissen på duftrefillen gjennom åpningen foran. Hvis du ikke ser den, kan duftrefillboksen være satt inn feil i produktet med den svarte dysen vendt bakover. Kontroller deretter at den røde armmekanismen er hevet. Hvis den røde armen ikke er løftet helt opp, er det ikke sikkert du får satt refillen helt inn eller lukket frontdekselet på produktet. Den røde armen er plassert i åpningen der dysen på boksen skal ligge. Hvis den røde armen blokkerer åpningen, løfter du den helt opp ved å rotere armen med klokken og deretter skyve refillen inn i produktet igjen så langt det går. Kontroller deretter om refillboksen er tom ved å ta den ut av systemet. Vend dysen bort fra ansiktet og trykk ned på det firkantede feltet på toppen av dysen to ganger. Hvis det ikke kommer ut noe spray, må du bytte refillen.

Sett inn refillen igjen, lukk frontdekselet og velg ønsket innstilling. Produktet skal spraye etter 15 sekunder. Hvis systemet ikke sprayer etter 15 sekunder, bytter du batterier.

Dersom systemet ditt ikke sprayer gjentatte ganger med en full Air Wick® refill og nye batterier, kan du be om mer informasjon hos kundeservice på +47 671 159 30.

16. Lysene på det nye produktet mitt blinker ikke. Er produktet ødelagt?

Nei. Du har den nyeste versjonen av produktet som ikke har et blinkende grønt lys. Dette sparer strøm og gjør at batteriene varer lenger.

17. Hvordan bruker jeg Freshmatic®?

BRUKSANVISNING: Hvis du vil bytte en tom boks med denne refillen, slår du først AIRWICK®

FRESHMATIC® Ultra Unit helt av. Kast den tomme boksen, og påse at den røde armen er hevet. Sett inn denne refillen med dysen vendt utover slik det fremgår av bildet til høyre. Still inn produktet ved å sette duftintensitetskontrollen til ønsket nivå for ditt hjem: lav, medium, høy. Den første sprayen kommer etter en 15 sekunders forsinkelse. Hold alltid produktet vendt vekk fra ansiktet.

18. Hvordan er sikkerhetskravene?

Sikkerhet: OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN OG KJÆLEDYR FORSIKTIG: IRRITERER ØYNENE. Kan være skadelig hvis produktet inhaleres direkte. Kan forårsake allergisk reaksjon hos noen. IKKE spray mot ansiktet eller kroppen. UNNGÅ å få i øynene. Unngå kontakt med hud. BEHOLDEREN KAN EKSPLODERE HVIS DEN VARMES OPP. IKKE stikk hull på eller brenn beholderen. Må IKKE utsettes for varme eller lagres ved temperaturer over 49 °C. MÅ IKKE plasseres i nærheten av varme- eller strømkilder. IKKE spray inn i åpen ild. IKKE spray direkte på overflater. Ved kontakt med overflater må du umiddelbart tørke av med en fuktig klut. Brukes i godt ventilerte rom atskilt fra soverom. Kun til bruk av voksne. Produktet er ikke et leketøy. Inneholder drivmidler, petroleumsbasert løsemiddel og duft.

FØRSTEHJELP: IKKE FREMKALL BREKNING hvis du svelger produktet. Kontakt lege eller Giftinformasjonen UMIDDELBART. Skyll godt med vann UMIDDELBART hvis produktet kommer i kontakt med øynene. Ta ut kontaktlinser og fortsett å skylle øynene i minst 15 minutter. Hvis irritasjon vedvarer, bør lege oppsøkes. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, bør du vaske med såpe og vann. Slutt å bruke produktet UMIDDELBART og oppsøk lege hvis du får en reaksjon.