Air Wick Stick Ups 2in1 Lavender

En forfriskende duft av lavendel

Produktfunksjoner

  • Plasseres ved kilden til vond lukt
  • Juster til ønsket duftnivå
  • Få opptil 30 dager med duft av lavendel
  • Hver skive varer opptil 30 dager, 2 skiver følger med i pakken.

Produktbeskrivelse

Air Wick Stick Ups 2in1 er en effektiv luftfrisker med dobbel effekt. De spesielle aktive ingredienser nøytralisere dårlig lukt – og parfymen gir luften en frisk og behagelig duft i flere uker

Produktet kan settes opp overalt. Med skrue lokket bestemmer du duftstyrken. Fjern tapefilmen. Sett produktet på en tørr glatt overflate – aldri på tapet eller polert tre. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Kan gi en allergisk reaksjon.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN Vedvarende eller hyppig hudkontakt kan forårsake allergisk reaksjon. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. MÅ IKKE svelges. FØRSTEHJELP: IKKE fremkall brekning hvis du svelger produktet. Kontakt lege umiddelbart. Inneholder eteriske oljer. Vask hendene etter håndtering.

EA_0064661