Air Wick Gel Block Morning Rain 150 g

Fanger opp friskheten til åkrene med blomster etter en kjølig, stille regndusj om morgenen.

Produktfunksjoner

  • Nøytraliserer lukt og frisker opp.
  • Varer i opptil 30 dager.

Produktbeskrivelse

Det er ikke noe så beroligende som duften av en mild regnbyge om morgenen – og nå kan du nyte den friske aromaen når du har lyst, med vår Air Wick Gel Block. Varer i opptil 30 dager.

Fjern plastfilmen, og still den i stående posisjon på en jevn overflate, ikke for tett på kanten. Ikke plasser gelsiden ned. Ikke berør eller fjern gelen fra beholderen.

Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_0173041

Product Code: 5701092103468