Air Wick Aerosol Cotton Breeze 240 ml

Air Wick 6 i 1 aerosol som eliminerer lukt og blir frisk. 100% naturlig drivmiddel.

Produktfunksjoner

  • Eliminerer lukt og blir frisk
  • 100% naturlig drivmiddel
  • Handler i løpet av sekunder
  • Varer i optill 1 time
  • Premium duft, inspireret av essensielle oljer

Produktbeskrivelse

Air Wick Aerosol holder lenge og eliminerer effektivt selv sterke lukter. Bruk den når du har gjester, eller til daglig for å eliminere dårlig lukt og friske opp hjemmet. Vekk til live den skarpe, kjølige elegansen av nyvasket lin med velduftende streif av blomstrende mandeltrær. 6 i 1: 1) Premium duft 2) Eliminerer lukt 3) Handler i løpet av sekunder 4) Varer opptil 1 time 5) Inspirert av essensielle oljer 6) 100% naturlig drivmiddel

Hold sprayboksen rett, trykk ned påknappen og spray i luften i en feiende bevegelse.

Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel:Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barnog kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røykingforbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyllforsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Personer medfølsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke godehygienerutiner.

EA_0302774

Product Code: 5701092106667