Air Wick Life Scents Reed Turqouise Oasis 30 ml

Oppdag en uberørt naturperle i form av en Turquoise Oasis med duft av solbleket drivved, salt sjøsprøyt, varm bris.

Produktfunksjoner

  • Turquoise Oasis frisker opp luften med sjøsprøyt, varm bris og toner av drivved
  • Life Scents™ er den første konstant skiftende duften som skaper en naturtro opplevelse.
  • Elegant design

Produktbeskrivelse

Skap en vakker atmosfære i ditt hjem med Air Wick duftpinners deilige aromaer og elegant design

1. Skru av lokket. Fjern forseglingen på toppen, og skru lokket på plass igjen. 2. Sett duftpinnene i flasken. Pinnene trekker til seg duftene og frigjør dem sakte i rommet. 3. Pass på at produktet er plassert på en stabil overflate. Det må ikke plasseres på polerte overflater, malte overflater eller plastoverflater. Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. ADVARSEL: Produktet inneholder deler som kan utgjøre kvelningsfare.

EA_3022679