Botanica by Air Wick Reeds Island Rose & African Geranium 80ml

No image available

Botanica by Air Wick Duftpinne Diffuser

Produktfunksjoner

  • Fri for fargestoffer
  • naturlig duftpinner laget av rotting
  • ansvarlig fremstilt eteriske oljer
  • varer opp til 45 dager

Tilgjengelig i: Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary

Produktbeskrivelse

Duftdiffuser til hjemmet anvender naturlige duftpinner laget av rotting som sprer en deilig duft og som varer opp til 45 dager. Skap en herlig atmosfære i hjemmet ditt med naturlig delikat duft og lekker design. Alle våre Botanica by Air Wick dufter er fremstilt av eksotiske, naturlige ingredienser, ansvarlig tilvirket på en måte som respekterer miljøet.

Bruksanvisning: 1. Skru av og ta av korken. 2. Bruk fingrene til å skyve ut forseglingsskiven fra toppen av korken. 3. Skru korken tilbake på flasken. 4. Sett duftpinnene i flasken. Pass på at du sprer pinnene. Pinnene vil fungere som en veke og trekke til seg duften, som de deretter frigjør sakte ut i luften. 5. Påse at produktet settes på en stabil overflate for å unngå å søle ved et uhell. Må ikke plasseres på polerte eller malte overflater eller plastoverflater. Hvis du søler, må du tørke av overflaten. Behold bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Kan gi en allergisk reaksjon. Bruksanvisning: 1. Skru av og ta av korken. 2. Bruk fingrene til å skyve ut forseglingsskiven fra toppen av korken. 3. Skru korken tilbake på flasken. 4. Sett duftpinnene i flasken. Pass på at du sprer pinnene. Pinnene vil fungere som en veke og trekke til seg duften, som de deretter frigjør sakte ut i luften. 5. Påse at produktet settes på en stabil overflate for å unngå å søle ved et uhell. Må ikke plasseres på polerte eller malte overflater eller plastoverflater. Hvis du søler, må du tørke av overflaten. Behold bruksanvisningen for fremtidig bruk.

EA_3112478

Product Code: 5701092114860