Botanica by Air Wick Candle Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary 205g

No image available

Botanica by Air Wick naturvokslys

Produktfunksjoner

  • Ansvarlig fremstilt naturlige eteriske oljer. 
  • Brennetid opp til 40 timer
  • Glass og lokk er resirkulerbart
  • Naturlig fremstilt paraffinvokslys med metallfri veke
  • Inspirert av naturen med fokus på bærekraft

Tilgjengelig i: Island Rose & African Geranium

Produktbeskrivelse

Air wick duftlys – Ansvarlig fremstilt naturlige eteriske oljer. Brennetid opp til 40 timer. Glass og lokk er resirkulerbart. Naturlig fremstilt paraffinvokslys med metallfri veke.

IKKEBRUK I NÆRHETEN AV FREMMEDLEGEMEER (f.eks.FYRSTIKKER). Ikke tilsett eteriske oljer. Sørg for at veken holderseg omtrent 1 cm lang, for å unngå for mye røyk. Forlat aldri etbrennende stearinlys uten tilsyn, i nærheten av brennbartmateriale, eller i mer enn 4 timer. Slukk lyset når mindre enn 1cm av produktet er igjen. La aldri et stearinlys brenne helt ned.FORSIKTIG:Hvis instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre tilbrannfare, personskade eller knust glass.FORHOLDSREGLER:Plasser på en flat, varmebestandig overflate som ikke er utsattfor trekk. Oppbevar stearinlys i oppreist stilling. Ikke bruk påvarme overflater, f.eks. på en TV. Ikke flytt på eller vipp menstent eller før det har blitt hardt igjen. Ikke la flammen berøresiden til glassholderen. Glass vil være varmt under og etterbruk. Ikke bruk hvis glasset er skadet. La det alltid være minst 20 cm mellom brennende stearinlys. Slukk stearinlys ved åblåse forsiktig. Sørg for at stearinlyset er slukket før du setter pålokket. Lokket skal ikke brukes til å slukke stearinlyset. Unngådirekte innånding av røyk. Luft rommet etter bruk. Måikke gjenbrukes. Kast etter bruk i henhold tilavhendingsinstruksjonene.

ADVARSEL: LES SIKKERHETS- OGFORHOLDSREGELTEKSTEN NØYE FØR BRUK. IKKEBRUK I NÆRHETEN AV FREMMEDLEGEMEER (f.eks.FYRSTIKKER). Ikke tilsett eteriske oljer. Sørg for at veken holderseg omtrent 1 cm lang, for å unngå for mye røyk. Forlat aldri etbrennende stearinlys uten tilsyn, i nærheten av brennbartmateriale, eller i mer enn 4 timer. Slukk lyset når mindre enn 1cm av produktet er igjen. La aldri et stearinlys brenne helt ned.FORSIKTIG:Hvis instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre tilbrannfare, personskade eller knust glass.FORHOLDSREGLER:Plasser på en flat, varmebestandig overflate som ikke er utsattfor trekk. Oppbevar stearinlys i oppreist stilling. Ikke bruk påvarme overflater, f.eks. på en TV. Ikke flytt på eller vipp menstent eller før det har blitt hardt igjen. Ikke la flammen berøresiden til glassholderen. Glass vil være varmt under og etterbruk. Ikke bruk hvis glasset er skadet. La det alltid være minst 20 cm mellom brennende stearinlys. Slukk stearinlys ved åblåse forsiktig. Sørg for at stearinlyset er slukket før du setter pålokket. Lokket skal ikke brukes til å slukke stearinlyset. Unngådirekte innånding av røyk. Luft rommet etter bruk. Måikke gjenbrukes. Kast etter bruk i henhold tilavhendingsinstruksjonene. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder elleretikett for hånden. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet.

EA_3113950

Product Code: 5701092114891