Air Wick V.I.Poo Lavender Superstar 55 ml

Produktfunksjoner

  • Holder ekkel lukt i toalettskålen.
  • Toalettspray før toalettbesøket.
  • Opptil 300 spray for 100 gangers bruk.

Produktbeskrivelse

Air Wick V.I.Poo får deg til å føle deg som en VIP på toalettet! Sprøyt 3–5 ganger ned i toalettskålen før besøket, og de innovative essensielle oljene vil skape et lag som fanger og nøytraliserer ubehagelige dufter før de overhodet begynner.

Unngå kontakt med øyne og hud. Ristes godt. Spray 3–5 ganger direkte ned på vannet i toalettskålen før bruk. KUN EKSTERN BRUK. HUSK Å: BRUKE I GODT VENTILERTE OMRÅDER. LAGREVED ROMTEMPERATUR. HUSK Å IKKE: SPRAYE DIREKTE PÅ TOALETTSETET; I SÅ TILFELLE,TØRK AV MED EN FUKTET KLUT.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_3036758

Product Code: 5701092112750