Air Wick Life Scents Cozy By The Fire 1 stk.

Produktfunksjoner

  • Skumvoks: Ensartet smelting av vokslyset gir en jevn duftopplevelse
  • Duft når lyset ikke brenner: Sterkere duftopplevelse i forhold til vanlige støpte vokslys
  • Matt kvalitetsglass: Velegnet til pynt i hjemmet
  • Ingen furer i voksen: Vakre vokslys som brenner jevnt

Produktbeskrivelse

Skumvokslys med en farget, matt glasskrukke med korklokk og en etikett som er lett å ta av, slik at det unike designet kan pynte i hjemmet.

IKKE BRUK I NÆRHETEN AV FREMMEDLEGEMEER (f.eks. FYRSTIKKER). Ikke tilsett eteriske oljer. Sørg for at veken holder seg omtrent 1 cm lang, for å unngå for mye røyk. Forlat aldri et brennende stearinlys uten tilsyn, i nærheten av brennbart materiale, eller i mer enn 4 timer. Slukk lyset når mindre enn 1 cm av produktet er igjen. La aldri et stearinlys brenne helt ned. FORHOLDSREGLER Plasser på en flat, varmebestandig overflate som ikke er utsatt for trekk. Oppbevar stearinlys i oppreist stilling. Ikke bruk på varme overflater, f.eks. på en TV. Ikke flytt på eller vipp mens tent eller før det har blitt hardt igjen. Ikke la flammen berøre siden til glassholderen. Glass vil være varmt under og etter bruk. Ikke bruk hvis glasset er skadet. La det alltid være minst 20 cm mellom brennende stearinlys. Slukk stearinlys ved å blåse forsiktig. Sørg for at stearinlyset er slukket før du setter på lokket. Lokket skal ikke brukes til å slukke stearinlyset. Unngå direkte innånding av røyk. Luft rommet etter bruk.

Inneholder: Kanelaldehyd, eugenol, alpha-methylcinnamaldehyde, dl-limonene, linalool og benzyl benzoate. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis lege er nødvendig, sørg for å ta med produktets beholder eller etiketten. HVIS DET SVELGES: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder såpe og vann. Hvis irritert hud eller utslett oppstår: Søk legehjelp. Personer med følsomhet for parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_3046042

Product Code: 5701092113405