Botanica by Air Wick Spray Island Rose & African Geranium 236ml

No image available

Botanica by Air Wick romspray

Produktfunksjoner

  • Inspirert av naturen med fokus på bærekraft
  • Flasken er laget av 99% resirkulert plast
  • Flaskehodet er laget av 35% resirkulert plast

Tilgjengelig i: Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary

Produktbeskrivelse

Botanica by Air Wick romspray, inspirert av naturen med fokus på bærekraft. Flasken er laget av 99% resirkulert plast. Flaskehodet er laget av 35% resirkulert plast.

1. Fjern sikkerhetssperren for å aktivere utløseren, og kast sperren. 2. Rett utløseren bort fra ansiktet, og trykk den ned minst tre ganger for å starte produktflyten. 3. Hold pakken loddrett og trykk bestemt på utløseren hver gang du sprayer. 4. Oppbevares kjølig og beskyttet mot direkte sollys. DU MÅ: ✓ kun bruke produktet i godt ventilerte rom. ✓ kun bruke produktet i samsvar med instruksjonene. DU MÅ IKKE: ✗ spraye direkte på overflater. ✗ spraye på kjæledyr, kjæledyrenes soveplass eller hus. ✗ spraye direkte på matvarer eller tekstiler. Blir glatt på harde overflater. Noen harde overflater kan bli fuktige når det sprayes på dem. Ved kontakt med overflater må du umiddelbart tørke av med en fuktig klut.

Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. ADVARSEL: Produktet inneholder deler som kan utgjøre KVELNINGSFARE. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner. 1. Fjern sikkerhetssperren for å aktivere utløseren, og kast sperren. 2. Rett utløseren bort fra ansiktet, og trykk den ned minst tre ganger for å starte produktflyten. 3. Hold pakken loddrett og trykk bestemt på utløseren hver gang du sprayer. 4. Oppbevares kjølig og beskyttet mot direkte sollys. DU MÅ: ✓ kun bruke produktet i godt ventilerte rom. ✓ kun bruke produktet i samsvar med instruksjonene. DU MÅ IKKE: ✗ spraye direkte på overflater. ✗ spraye på kjæledyr, kjæledyrenes soveplass eller hus. ✗ spraye direkte på matvarer eller tekstiler. Blir glatt på harde overflater. Noen harde overflater kan bli fuktige når det sprayes på dem. Ved kontakt med overflater må du umiddelbart tørke av med en fuktig klut.

EA_3113066

Product Code: 5701092114884