Air Wick Room Mist Life Scents Turquoise Oasis 210 ml

Omgi deg selv med en uberørt naturperle i form av en Turquoise Oasis med duft av solbleket drivved, salt sjøsprøyt, varm bris.

Produktfunksjoner

  • Fjerner vond lukt
  • Virker i løpet av få sekunder

Produktbeskrivelse

Nyt en duft som fanger dufter av solbleket drivved, salt sjøsprøyt, varm bris. Nyt en uberørt naturperle i form av en Turquoise Oasis samtidig som den elegante designen er en pryd for hjemmet ditt. Plasser duftlyset i kjøkkenet, stuen eller et annet sted du trenger et friskt pust av friske dufter. Air Wick® Life Scents™ Collection er den første konstant skiftende duften som skaper en innbydende atmosfære i hjemmet ditt.

Hold boksen loddrett. Trykk på sprayknappen. Spray mot midten av rommet.

LES SIKKERHETSANVISNINGENE NØYE. FORSIKTIG: Bruk bare som anvist. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ikke spray direkte på kjæledyr eller liggeunderlag og hus til kjæledyr. Barn og kjæledyr skal holdes borte fra behandlede områder til de har tørket. Beholderen må ikke gjennomhulles eller brennes (gjelder også tom beholder). Ikke pust inn aerosol. IKKE SPRAY DIREKTE PÅ OVERFLATER, MATVARER ELLER TEKSTILER. Ved kontakt med en overflate: Tørk umiddelbart av overflaten med en fuktig klut. Produktet kan gjøre harde overflater glatte. Noen harde overflater kan bli fuktige hvis det sprayes på dem. Unngå å gli eller falle. Spray bort fra ansikt og kropp. Må kun brukes i områder med god ventilasjon. Kan gi en allergisk reaksjon. 5 % av innholdets masse er lett antennelig. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner.

EA_3023612